Meer berichten

FruitMaster Sem – Stage

Sem Verploegh is 20 jaar en liep stage tijdens zijn laatse studiejaar Associate degree Engineering aan de Avans Hogeschool Den Bosch.

Automatiseren kun je leren

Sem Verploegh is 20 jaar en zit in het laatste studiejaar van de Associate degree Engineering aan de Avans Hogeschool Den Bosch. Tijdens zijn stage deed hij onderzoek naar een geautomatiseerd systeem om pakbladen met appels in kratten en dozen te leggen. Hij bedacht verschillende concepten om deze handelingen te automatiseren.

Automatiseren

“Ik was al een beetje bekend bij FruitMasters door een eerdere stage en door vakantiewerk. Dit was tijdens mijn mbo-opleiding Mechatronica in Den Bosch. Tijdens mijn meest recente stage bedacht ik verschillende concepten voor de automatisering van het inleggen van pakbladen. Eén heb ik gedetailleerd
uitgewerkt.”

Analyseren

Aan de hand van een analyse en een aantal onderzoeken bracht Sem de specificaties van de tien meest gebruikte kratten, dozen en pakbladen in kaart. “Die producten heb ik verzameld, ik heb de wet- en regelgeving onderzocht, een marktonderzoek gedaan en de huidige productielijn onder de loep genomen om te zien hoe het proces precies in elkaar stak.”

Ontwerpen

In de ontwerpfase bedacht Sem ideeën voor de hoofd- en deelfuncties van de machine. Vervolgens werden de concepten vastgelegd door eenvoudige schetsen: duurzaam, innovatief, gebruiksvriendelijk of goedkoop. “De concepten werden getoetst aan de eisen en wensen en eventueel nog verbeterd waar nodig.”

Uitwerking en advies

In de detailleringsfase selecteerde Sem de aandrijving en sensoren en verwerkte deze in een 3D-model. “Daarna zijn er 2D-tekeningen gemaakt voor de mechanische onderdelen en is er een elektrisch tekenpakket gemaakt. Alle onderdelen die ingekocht moesten worden, zijn verzameld om zo de inkoopprijs te bepalen.” Tot slot ging Sem de adviesfase in: “Ik heb verschillende adviezen gegeven over bijvoorbeeld het gebruik van de machine en over de implementatie en het onderhoud. Daar gaat FruitMasters mee aan de slag.”